Doe mee!

De Feestweek wordt nog tig keer zo leuk als je er zelf aan hebt meegewerkt. We kunnen ont-zet-tend veel hulp gebruiken! Ook die van jou, let maar op! Wil je helpen? Laat het ons weten!

Ik wil helpen maar ik weet niet waarmee: Esther den Besten, 0622044130.

Ontwerp, communicatie, techniek in de tent: Freek Wallaard, 0651968602.

Terrein, bouwwerken, halen & brengen: Hendrik van Mourik, 0622915099.

Een paar huisregels voor een prachtige Feestweek…

Een feest vieren ging al sinds jaar en dag gepaard met een setje ongeschreven regels. Tegenwoordig ook met steeds meer geschreven regels. Het onderstaande komt er heel simpel op neer:
Tijdens de feestweek zijn we Noordeloos op z’n best. Dan is alles best¬†gelopen.

Meedoen dus. Zo vaak en aan zoveel evenementen als je maar wilt!
Hieronder lees je hetzelfde, maar dan iets uitgebreider. Alle feestweekgangers alvast bedankt!

 • Iedere bezoeker gaat met het betreden van het feestterrein van Feestweek Noordeloos akkoord met de hieronder gestelde huisregels.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt, conform de wettelijke regels, geen alcohol geschonken. Bij het kopen van alcohol moet, indien gevraagd, een geldig legitimatiebewijs getoond worden.
 • Bezoekers onder de 18 jaar die alcohol nuttigen en/of degenen die alcoholgebruik door personen onder 18 jaar mogelijk maken, zal de (verdere) toegang tot het feestterrein worden ontzegd.
 • In de feesttent geldt, conform de wettelijke regels, een algeheel en permanent rookverbod. Buiten mag je wel roken.
 • Bezoekers dienen zich desgevraagd te legitimeren bij de aangestelde beveiliging. Bezoekers die hieraan niet kunnen/willen voldoen zullen geen toegang krijgen tot het feestterrein of de (verdere) toegang hiertoe worden ontzegd.
 • Feestweek Noordeloos behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang tot het feestterrein te ontzeggen.
 • Het is bezoekers binnen en rondom de feesttent verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Bij ordeverstoring op en rondom het feestterrein wordt handelend opgetreden door de aangestelde beveiliging. Wanneer daartoe aanleiding bestaat wordt de politie gewaarschuwd.
 • De bezoeker dient zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de aangestelde beveiliging, BHV en/of medewerkers van de organisatie.
 • De bezoeker die schade toebrengt aan eigendommen van Feestweek Noordeloos of anderen zal voor de ontstane schade/kosten aansprakelijk worden gesteld. Er wordt tevens aangifte gedaan bij de politie.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Het is bezoekers niet toegestaan om glaswerk en/of blikjes het feestterrein op te brengen.
 • Het is bezoekers niet toegestaan om eigen drank en/of eigen etenswaren het feestterrein op te brengen.
 • Bezoekers dienen consumpties af te rekenen met geldige consumptiemunten. Deze zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa in de feesttent. Gekochte consumptiemunten zijn niet meer in te wisselen voor contant geld en alleen geldig tijdens de Feestweek Noordeloos.
 • In geval van afgelasting door overmacht zullen geen entreegelden gerestitueerd worden.
 • Deelname aan activiteiten en bezoek aan het feestterrein van Feestweek Noordeloos zijn geheel op eigen risico van de deelnemer/bezoeker. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.
 • Gebruik van de fietsenstalling en garderobe zijn geheel op eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.
 • Het is fijn als bezoekers het feestterrein rustig verlaten. Denk alstublieft aan omwonende dorpsgenoten. Laat het ook voor hen een feestweek zijn en blijven!
 • In alle gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien staat het de organisatie van Feestweek Noordeloos vrij om de maatregelen te treffen die zij nodig acht om de goede sfeer, voortgang en veiligheid te waarborgen.